Oferta usług

Indywidualne podejście do każdego projektu, połączone ze szczegółową analizą przedwdrożeniową, jest dla nas strategiczne. Sprawna komunikacja pomiędzy współpracownikami i dobra znajomość potrzeb Klienta znacznie przyśpieszają procesy twórcze i gwarantują wysoki poziom świadczonych usług.

Wszystkie zlecenia realizujemy przy zachowaniu elastyczności w działaniu, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta.

CM Konsulting oferuje Państwu fachową i kompleksową pomoc szkoleniową i konsultingową przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu w przedsiębiorstwach następujących systemów zarządzania:

- ISO 9001 (System Zarządzania Jakością)

- GHP/GMP (Dobre Praktyki Higieniczne/Dobre Praktyki Produkcyjne)

- HACCP zgodny z wymaganiami Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius),

- ISO 22000 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności)

- ISO 22716 (System Jakości dla branży kosmetycznej – przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej)

- ISO 17025 (Zarządzanie kompetencjami laboratoriów badawczych i wzorcujących)

- Integrację Systemów Zarządzania

- ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji)

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych systemów zarządzania przedstawionymi na poszczególnych podstronach lub prosimy o kontakt. Chętnie spotkamy się z Państwem w dogodnych dla Państwa: miejscu i terminie, w celu przedstawienia poszczególnych systemów zarządzania i cech charakterystycznych poszczególnych projektów.

 

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie. Jesteśmy perfekcjonistami w zakresie swojej działalności.

Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myślą zarówno o Klientach indywidualnych, małych, jak i o dużych przedsiębiorstwach. Wysoka jakość usług, a także atrakcyjne ceny to nasza domena. Indywidualne podejście do Klienta pozwala nam realizować zadania na satysfakcjonującym Klientów poziomie.

Proponujemy Państwu rozwiązania poprawiające funkcjonowanie i zwiększające konkurencyjność firm. Pomagamy w rozpoznawaniu problemów produkcyjno-operacyjnych związanych z jakością oraz radzimy, jak zabezpieczać się przed nadmiernym powstawaniem kosztów drogą poprawy jakości.

 

Oferujemy szeroki zakres szkoleń oraz konsultacji.

 Nasza oferta kierowana jest do firm z branży:

-       farmaceutycznej,

-       kosmetycznej,

-       chemicznej,

-       spożywczej,

-       gastronomicznej,

-       hotelarskiej,

-       firm produkcyjnych i usługowych zainteresowanych wprowadzaniem lub doskonaleniem systemów jakości GMP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2006 (zgodnie z wymaganiami HACCP), ISO 22716:2009, ISO 27001:2007 oraz doskonaleniem procesów w firmie i optymalizacją kosztów.

 

Analiza i projektowanie systemów jakości:

-       analiza istniejącej sytuacji organizacji,

-       analiza ryzyka - określenie punktów krytycznych systemu,

-       analiza zagrożeń (np. substancjami niebezpiecznymi),

-       dobór rodzaju systemu jakości do rodzaju organizacji,

-       plan wdrożenia systemu jakości,

-       analiza finansowa wdrożenia wybranego systemu,

-       adaptacja istniejących rozwiązań.

 

Wdrożenie systemów jakości:

-       ustanowienie i wdrożenie Polityki Jakości,

-       identyfikacja procesów, wyznaczenie właścicieli procesów, określenie aspektów zarządzania procesem,

-       określenie podejścia procesowego do zarządzania systemem,

-       stworzenie wymagań jakościowych dla procesów,

-       przygotowanie dokumentacji,

-       określenie kosztów w procesie zarządzania jakością,

-       wprowadzenie zarządzania systemami informacyjnymi,

-       określenie i wdrożenie metod i narzędzi stosowanych w systemie zarządzania jakością,

-       szkolenia załogi,

-       walidacja systemów,

-       kwalifikacje dostawców,

-       wdrożenie przeprowadzenia przeglądów,

-       wdrożenie systemu audytów wewnętrznych,

-       wdrożenie systemu działań korygujących i zapobiegawczych

-       ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością - przygotowanie do audytu certyfikującego (o ile system ma być certyfikowany).

 

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie organizacji oraz procesów:

-       dokumentowanie systemu zarządzania jakością - zapisy procesów,

-       przeprowadzanie przeglądów,

-       przeprowadzanie auditów wewnętrznych,

-       prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych.

 

Przygotowanie dokumentacji:

-       dokumenty deklaratywne - Dokumentacja Główna Miejsca Prowadzenia Działalności (SMF), Polityka Jakości, Księga Jakości, Księga Jakości HACCP, Księga Higieny / Program Sanitarny,

-       struktura organizacyjna wraz ze schematem organizacyjnym, karty stanowiskowe / zakresy obowiązków,

-       procedury i instrukcje z zakresu: higieny, dokumentacji i zapisów, produkcji, szkoleń, auditów, walidacji, kontroli zmian, likwidacji odpadów, zakupów, sprzedaży, reklamacji - materiałów, produktu itp.,

-       technologie,

-       raporty serii / szarży.

 

Kwalifikacje, walidacje:

W ramach wdrożenia technologii oraz niezależnie prowadzimy:

-       kwalifikacje dokumentacji,

-       kwalifikacje DQ, IQ, OQ, PQ - urządzeń, instalacji, systemów,

-       walidacje procesów wytwarzania,

 

Audyty jakości:

          -      audyty wewnętrzne - ocena systemu jakości / elementów systemu

                 jakości    Klienta        przed wdrożeniem, w trakcie działań wdrożeniowych, po

                  zakończeniu wdrożenia systemu,

-       audyty przed certyfikacją systemu,

-       audyty przygotowawcze do inspekcji, np. GIF, GIS itp.

audytowane branże:

-       przemysł spożywczy i monopolowy,

-       przemysł chemiczny,

-       przemysł farmaceutyczny,

-       gastronomia i hotelarstwo.

działania audytowe prowadzimy zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 19011 "Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego".

 

Nasze usługi można zamawiać 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach 8:00 - 18:00. Dane kontaktowe, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z nami.

powrót