Reengineering

 

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do drastycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników (np. koszty obsługi, obsługa klientów, szybkość)

Zasady Reengineeringu
Zasady reengineeringu definiowane są jako:
Fazy reengineeringu
Proces realizacji projektu przebiega według następujących faz:
Przyczyny niepowodzeń

Stosunkowo niewielka liczba pełnych wdrożeń koncepcji, zakończyła się spektakularnym sukcesem. Jednak w firmach, w których się to udało, zanotowano radykalne, skokowe wzrosty efektywności działania. Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju procesów, wdrażanie trwa około 2-3 lata.

Jako przyczyny nieudanych wdrożeń wymienia się:

 

Nasze usługi można zamawiać 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach 8:00 - 18:00. Dane kontaktowe, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z nami.