Polityka Jakości

 

Jako firma doradcza, działająca w szeroko pojętym obszarze doradztwa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru projektowania, wdrażania systemów zarządzania  wychodzimy na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferując pomoc w zakresie znalezienia korzystnych rozwiązań rozwojowych, organizacyjnych i finansowych zapewniając im przy tym wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku dzięki innowacyjności naszego podejścia do realizowanego projektu i kompetencji naszych konsultantów.

 

Świadomi odpowiedzialności związanej z zapewnieniem rozwoju Klientom, poprzez skuteczne doradztwo i działania wdrożeniowe oraz wsparcie w realizacji projektów doradczych, inwestycyjnych, szkoleniowych i oświatowych oraz oferowanie usług szkoleniowych na otwartym rynku, ustanawiamy Politykę Jakości, w której zobowiązujemy się do doskonalenia organizacji celem świadczenia usług na jak najwyższym poziomie merytorycznym, organizacyjnym i technicznym. Pragniemy, aby oferowane przez nas usługi spełniały, a nawet przewyższały wszystkie oczekiwania naszych obecnych i przyszłych Klientów.

 

Cel ten chcemy osiągnąć dostarczając usługi wysokiej jakości, poprzez:

  1. Spełnianie wymagań przepisów prawa w zakresie funkcjonowania organizacji,

  2. Realizacje projektów doradczych i wdrożeniowych na wysokim poziomie etycznym i zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 10019 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług

  3. Nieustanne doskonalenie poziomu świadczonych usług oraz wdrażanie nowych usług,

  4. Terminową realizację zleceń,

  5. Zapewnienie wysokiej efektywności działań firmy,

  6. Monitorowanie satysfakcji Klienta i dążenie do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów

  7. Zapewnienie skutecznej komunikacji z Klientem, w zakresie obecnych i przyszłych jego oczekiwań,

  8. Partnerską i stabilną współpracę z dostawcami i współpracownikami

  9. Stałe podnoszenie kompetencji, kwalifikacji i świadomości naszych pracowników oraz dążenie do ich maksymalnego zaangażowania w realizację celów wynikających z przyjętej przez nas Polityki Jakości.

  10. Wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, zgodnego wymaganiami norm z PN-EN ISO 9001 i PN-ISO/IEC 27001.

 

 

 Ząbki, dnia. 03.01.2011r. 

 

powrót