Kontakt

Siedziba:

ul. Piłsudskiego 113c / 3;   05-091 Ząbki;   Polska
E-mail: 
biuro@cmkonsulting.pl  

Tel. 504-247-427


UWAGA:  Od 01.01.2018 NOWY numer rachunku bankowego:
Alior Bank SA. konto nr: 47 2490 0005 0000 4500 4808 9513

ING konto nr: 87 1050 1025 1000 0092 4971 2689


NIP:  869-141-13-58      REGON:  142676799