USŁUGI  DLA  FIRM  PRZEMYSŁU  KOSMETYCZNEGO

Wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczące produktów kosmetycznych, obowiązują od dnia 11 lipca 2013r.

W Rozporządzeniu pojawiło się kilka nowych kwestii, które są wyzwaniem dla niejednej firmy z branży kosmetycznej – m.in. sprecyzowano obowiązki dystrybutorów, obowiązek zgłaszania produktów zawierających nanomateriały, oceny bezpieczeñstwa oraz sporządzania dokumentacji zgodnej z załącznikiem I do Rozporządzenia (Raport bezpieczeñstwa produktu kosmetycznego). Na uwagę zwraca również Artykuł 8 dotyczący Dobrych Praktyk Produkcyjnych, nakładający obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami GMP (i wynikający z nich obowiązek śledzenia ich w łańcuchu dostaw).
 

W ramach usług oferowanych przez CM Konsulting oferujemy Państwu fachową i kompleksową pomoc szkoleniową i doradczą przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu w przedsiębiorstwie wymagań prawnych dotyczących produkcji kosmetyków zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE oraz w zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009.

Oferujemy wsparcie w zakresie budowania systemu zarządzania poprzez jakość, w tym:
- doradztwo w zakresie wdrażania systemu GMP w zakładzie kosmetycznym zgodnie z normą ISO 22716:2007
- wdrażanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008
- identyfikację nierentownych procesów i opracowanie metod ich usprawniania
- wsparcie w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów technologicznych
- opracowywanie receptur nowych kosmetyków
- opracowanie metod produkcyjnych i badawczych
- dostosowywanie istniejących receptur do zmieniających się wymagań rynkowych
- opracowanie dokumentacji produkcyjnej
- opracowanie metodologii badań i metod badawczych
- opracowanie systemu weryfikacji działań niepożądanych produktów kosmetycznych (cosmetovigilance)
- projektowanie działu i/lub zakresu kontroli jakości produktów kosmetycznych
- koncepcje modernizacji i/lub organizacji produkcji w celu dostosowania zakładu do wymagań zmienionego prawa kosmetycznego

- przeprowadzamy ocenę receptury, treści etykiety, deklaracji marketingowej

- kompleksowo przygotowujemy dossier produktu kosmetycznego
- opracowanie dokumentacji oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych


Szkolenia o tematyce:
- szkolenia z zakresu systemów zarz±dzania jakości
- szkolenie z wymagań dobrej praktyki produkcyjnej GMP
- szkolenia jakościowe i surowcowe
- szkolenia technologiczne

Zachęcamy do składania zapytań w celu otrzymania indywidualnej oferty.
 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji, spotkania z konsultantem i wyceny prosimy o kontakt e-mail: biuro@cmkonsulting.pl

 

Nasze usługi można zamawiać 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach 8:00 - 18:00. Dane kontaktowe, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z nami.